Bước 1: Tìm kiếm khóa học

Nếu Thành viên đã xác định được nhu cầu đào tạo của bản thân, vui lòng chọn khoá học được thể hiện trên trang https://pay.styleacademy.vn/

Bước 2: Chọn khóa học muốn tham gia

Khi nhấp chuột vào hình ảnh hay tên khóa học, Thành viên sẽ được dẫn về trang giới thiệu khóa

học, tại đây Thành viên có thể xem thông tin khóa học, giảng viên.

Bước 3: Đăng ký khóa học

Nếu Thành viên quan tâm và muốn đăng ký khóa học, nhấp chuột vào nút Thêm vào giỏ hàng.

Hệ thống sẽ chuyển qua trang Giỏ hàng để Thành viên xác nhận:

Bước 4: Thanh toán khóa học trước khi bắt đầu

Sau khi hoàn tất giỏ hàng, Thành viên bấm vào Tiến hành thanh toán sẽ chuyển đến mục thanh toán khoá học. pay.styleacademy.vn chấp nhận thanh toán bằng nhiều hình thức. Thành viên có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp và tiến hành thanh toán để có thể tham gia học.

Bước 5: Chờ nhận khóa học từ pay.styleacademy.vn

Sau khi thanh toán thành công thì Thành viên sẽ nhận được email thông báo về đơn hàng và tài khoản học tập:

Bước 6: Thành viên sử dụng thông tin đăng nhập được cung cấp để bắt đầu học.

Truy cập link đăng nhập được cung cấp trong nội dung email: https://styleacademy.vn

Điền Email + mật khẩu được cung cấp (hoặc mật khẩu Thành viên đã đăng kí trước đó nếu có)

Sau khi đăng nhập Danh sách khoá học đã được cấp sẽ hiện ra:

Bước 7: Bắt đầu học

Thành viên nhấn vào khoá học của mình. Sau đó bắt đầu học từng bài trên hệ thống.