Workshop online: Xây dựng Phong cách là chính mình

500.000 VND

Workshop Xây dựng Phong cách là chính mình giúp bạn Không chỉ biết cách mặc đẹp mà còn có phong cách riêng rõ nét. Hiểu rõ kiến thức cơ bản để bắt đầu xây dựng phong cách là chính mình. Khám phá và gọi tên được những giá trị đặc biệt của bản thân với tư duy chuẩn quốc tế. Thể hiện tự nhiên những giá trị độc đáo của bản thân ra diện mạo bên ngoài, nâng cao định vị thương hiệu cá nhân, để lại dấu ấn với mọi người xung quanh.

Workshop online: Xây dựng Phong cách là chính mình

500.000 VND

Danh mục: