Với khoá Tự học trực tuyến, bạn có thể tự học mọi lúc mọi nơi theo thời gian biểu và tốc độ của bạn. Sophie tinh kết kiến thức cùng kinh nghiệm gần 20 năm làm việc quốc tế và hệ thống hoá thành những video tự học có tổng thời lượng từ 120 – 200 phút/ khoá. Bạn sẽ được dẫn dắt từng bước để đạt được mục tiêu thay vì tốn thời gian và công sức tự cóp nhặt kiến thức phân mảnh và chưa được kiểm chứng.